Ms. Lilach Swed Yarkony Adv.

Ms. Lilach Swed Yarkony Adv.

CEO, Moked Emun Security, Second Gen

  • 1999 – היום: בתחילה – עבודה כאחראית משמרת בחמ”ל ממוחשב המספק מענה תחת לחץ ואחריות ללקוחות: גופים ציבוריים, רשויות, קניונים ואחרים. בהמשך – ניהול גבייה מלקוחות וטיפול בהליכים משפטיים בקשר לכך.
  • משנת 2008 – משמשת כיועצת משפטית בקבוצת מוקד אמון.

בשנת 2008 הקמתי את המחלקה המשפטית – בדגש על בניית תהליכי עבודה פנים ארגוניים, תיקוף הסכמים, הטמעת נהלי עבודה משפטיים בקבוצה, בדגש על התנהלות מול עובדים שהובילה לצמצום משמעותי במספר התביעות בקבוצה, ניהול הסיכונים בקבוצה ובניית מערך משפטי מקיף לקבוצה. כחלק מכך, ליווי משפטי מסחרי של כל העסקאות האסטרטגיות של הקבוצה, עבודה שוטפת מול יועצי הביטוח וחברות הביטוח.

בניית מערך הדרכה משפטית למנהלים חדשים על התנהלות משפטית שוטפת מול עובדים ומול לקוחות.

חברת דירקטוריון הנהלת הקבוצה, שותפה פעילה ומעורבת בישיבות הדירקטוריון ריכזתי את ישיבות הקבוצה וביצעתי מעקב אחר הוצאת סיכומי הישיבות לפועל. הובלתי את ישיבות הנהלת הקבוצה המשותפות.

  • משנת 2014 – סמנכ”לית פיתוח עסקי וארגוני של קבוצת מוקד אמון – הובלתי תהליכים חוצי קבוצה בדגש על – הטמעת מערכות דיגיטליות לניהול עובדים, פרויקט סריקת חוזי לקוחות ועובדים, התייעלות וחדשנות ארגונית, שיפור תהליכים וממשקים, חיזוק השת”פ בין החברות, הטמעת לומדות להעברת מידעים לעובדים, פיתוח שיטות עבודה חדישות ועוד.
  • 02/21 – מנכ”לית חטיבת המוקד בקבוצת מוקד אמון.

עוד קצת על עצמי –

מנהלת מנוסה, אוהבת אנשים, מעודדת חשיבה מחוץ לקופסה, מנכ”לית ראשונה בקבוצה ובכלל – בענף.

מרגישה שהיום אני למעשה מיישמת את כל מה שהטמעתי ובניתי לאורך שנים בדגש על המשאב האנושי ועל מה שלמדתי ו”ינקתי” מאבא.