Mr. Yaki Newman

Mr. Yaki Newman

CEO, Doral

הצטרף לדוראל עם הקמתה בשנת 2007 ומונה למנכ"ל החברה לפני כשבע שנים.

נוימן, מהנדס מערכות חשמל בהכשרתו, הוביל את דוראל להנפקה ראשונה מוצלחת בחודש יוני 2020 - שיא תקופת הקורונה והנפקה נוספת באוקטובר, שהיוותה הבעת אמון של הגופים המוסדיים בחברה. קבוצת דוראל אנרגיה, בראשות נוימן, מתרחבת בצעדי ענק בשנים האחרונות בתחום האנרגיה המתחדשת בארץ ובעולם עם שותפויות עם יותר מ200 קיבוצים ומושבים בישראל ופרויקטים גדולים בארה"ב, איטליה, רומניה, דנמרק ופולין. החברה ביססה את מעמדה כמובילת תחום האנרגיה הסולארית משולבת אגירה לאחר זכייה כפולה בשני המכרזים הייעודיים של רשות החשמל ותקים מתקנים בהספק של כ750 מגה וואט, לצד מתקני אגירה בקיבולת כוללת של כ1,400 מגה-וואט שעה. צבר הפרויקטים של החברה עומד על כ-9,400 מגה-וואט.

בעל תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת בר אילן.