Mr. Noam Bracha

Mr. Noam Bracha

CO-Partner, Phoenix Value

נועם ברכה הינו שותף מנהל בחברת הפניקס Value.

הפניקס Value הינה מחברות ההשקעות האלטרנטיביות הפרטיות המובילות בישראל עם כ-1.3 מיליארד ש״ח נכסים מנוהלים. חלוצים בגישה להנגיש לכלל הציבור פתרונות השקעה אלטרנטיביים.
כיום במסגרת החיבור ושיתוף הפעולה עם הפניקס אנחנו מאתגרים את החשיבה הקונבנציונאלית על מנת להציע מגוון רחב של מוצרים פיננסים וקרנות השקעה מתקדמות ולבנות את פלטפורמת הנכסים האלטרנטיביים החזקה בישראל.

נועם פעיל בעולם הפיננסי מזה כ – 15 שנים והיה מבין חלוצי הנגשת תחום ההשקעות האלטרנטיביות בישראל לציבור הרחב.
בגזרת אחריותו של נועם נמצאים כיום ניהול ערוצי ההפצה של כלל קרנות ההשקעה של החברה, גיוס המשקיעים, ופעילות הצמיחה העסקית.
בתפקידו הקודם שימש כמנכ"ל קרנות ההשקעה של בית ההשקעות הלמן-אלדובי, והיה מבין מייסדי תחום ההשקעות האלטרנטיביות בחברה.