Mr. Lior Messika

Mr. Lior Messika

Founder and CEO, Eden Block

נכלל ברשימה האירופית של הצעירים המבטיחים מתחת לגיל 30 שמפרסם המגזין “פורבס”. הוא מוגדר שם “אחד המשקיעים הפעילים ביותר ביבשת בתחום הבלוקצ’יין”.

את ההשקעות הללו מסיקה מנהל דרך עדן בלוק (Eden Block), חברת השקעות מבוססת הון משפחתי בעיקר, שהקים עוד כשהיה בן 21, ושמתמחה בהשקעות בחברות בתחום הבלוקצ’יין.