לפרטים בדבר אפשרויות ההשתלבות בועידה יש למלא הטופס הבא:

 

*שדות חובה
  
* יש למלא שם פרטי
 
* יש למלא שם משפחה
 
* יש למלא שם חברה
  
 

* יש לבחור תפקיד

* יש לציין שם תפקיד
 
* יש למלא מספר טלפון
פקס
* יש למלא מספר פקס
 
* יש למלא מספר סלולארי
 
יש למלא כתובת דאר אלקטרוני
 
* יש למלא כתובת
 
* בחר בבקשה
הערות
* בבקשה למלא הערות


 
* להמשך יש ללחוץ כאן


* העתק את הטקסט מהתמונה
* העתק את הטקסט מהתמונה


שלח
נקה