Dr. Nava Michael-Tzabari, Phd.

Dr. Nava Michael-Tzabari, Phd.

מנהלת אקדמית של תכנית העסק המשפחתי: אתגרים וכלים להצלחה

ד"ר נאווה מיכאל-צברי היא מנהלת מרכז רעיה שטראוס לחקר עסקים משפחתיים בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל-אביב חוקרת של עסקים משפחתיים. בוגרת פסיכולוגיה ו-BA כללי בהצטיינות באוניברסיטת ת"א, ו-EMBA בהצטיינות בפקולטה לניהול. סיימה את הדוקטורט הראשון בארץ בנושא עסקים משפחתיים בפקולטה להנדסת תעשיה וניהול בטכניון, חיפה. ד"ר מיכאל-צברי מרצה בנושא עסקים משפחתיים בארץ ובכנסים בעולם מחקריה בתחום העסקים המשפחתיים זכו לפרסים אקדמיים.